Eerste bassen

Chris met achetergrond Jan Bruggingkopie Anne Pronk Roelof Kliphuis
Chris Peschar Jan Brugging Anne Pronk Roelof Kliphuis
Hans Mertens met achtergrond Fokke de Jongkopie Achtergrond 1  
Hans Mertens Fokke de Jong  Henk Kroezen